резултати

Подробно представяне на очакваните резултати от проект „Трансграничен воден геопарк“ (CB Water Geopark).

Вижте повече

Списък на местни продукти и доставчици

Посетете уебсайта на Търговско-промишлената камара на Драма. – Търговско-промишлена камара на Драма.

Вижте повече

Медии и комуникационни материали
  • opening conference image
  • conference-booth-img

Повече