Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου «Kouros» στη Δράμα, το Εναρκτήριο Συνέδριο παρουσίασης του έργου «CB Water Geopark» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των Εταίρων έργου, ήτοι:

  1. Δήμος Δράμας – Ελλάδα (Επικεφαλής Εταίρος)
  2. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Ελλάδα
  3. Δήμος Hadjidimovo – Βουλγαρία
  4. Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Βουνού, Βουλγαρία

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Δήμαρχος Δράμας κος Χριστόδουλος Μαμσάκος αφού καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες,  τόνισε μεταξύ άλλων ότι «το έργο θα συμβάλλει θετικά πρώτον στην τοπική κοινωνία και οικονομία, δεύτερον στην τουριστική επιχειρηματικότητα και τρίτον στις τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες. Θα ήθελα να τονίσω ότι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της τουριστικής ικανότητας των Γεωτόπων θα συμβάλλει στην αναγέννηση του φυσικού δυναμικού της περιοχής».

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η κυρία Αικατερίνη Ιωσηφίδου, Περιβαλλοντολόγος, MSC, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Οργάνωσης, Δήμου Δράμας, συντονίστρια της εκδήλωσης η οποία παρουσίασε αναλυτικά το έργο «CB Water Geopark», τους συμμετέχοντες εταίρους καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη αυτού.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι εκπρόσωποι των εταίρων πήραν το λόγο και αναφέρθηκαν στο ρόλο του Φορέα που εκπροσωπούν στην υλοποίηση αυτού.

Ο κ. Δημήτριος Εμμανουλούδης, Διευθυντής της Έδρας της UNESCO για τη διατήρηση των Παράκτιων και Δελταϊκών Οικοσυστημάτων στην παρουσίασή του αναφέρθηκε στα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO στο πλαίσιο ενός Διεθνούς Περιβαλλοντικού Προγράμματος. Η κυρία Ισμήνη – Αναστασία Σαββαΐδου, Γεωλόγος, MSc Επιστημονικός Συνεργάτης i-BEC αναφέρθηκε με τη σειρά της στη χαρτογραφική αποτύπωση του προτεινόμενου γεωπάρκου Δράμας και των επιμέρους γεωτόπων ενώ η κυρία Θεοδώρα Μέρου Καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Διεθνές Πανεπιστήμιο παρουσίασε αναλυτικά την επίδραση των παγετωδών περιόδων στη διαμόρφωση της τοπικής χλωρίδας και παρουσία αλπικών ειδών στα υψηλά Όρη της Ροδόπης.

Ο εκπρόσωπους από το Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Βουνού, στη Βουλγαρία κ. Iliya Godev πήρε στη συνέχεια το λόγο μιλώντας για την ανάπτυξη και Προώθηση των Γεωτόπων, τα οποία αποτελούν μια ωφέλιμη προσέγγιση τόσο για τη φύση όσο και για τους τοπικούς κατοίκους.

Τέλος ο εκπρόσωπος του Δήμου Hadjidimovo της Βουλγαρίας, Καθηγητής κ. Dimitar Penkov αναφέρθηκε στο έργο «CB Water Geopark» λέγοντας ότι αποτελεί ένα νέο τρόπο να αναπτυχθεί ο Δήμος σε διασυνοριακό τουριστικό προορισμό»

Λίγα λόγια για το έργο «CB Water Geopark»

Στόχος του Έργου είναι η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής, μέσω της ενίσχυσης και διατήρησης των φυσικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών σε στενή σχέση με την κληρονομιά, την αισθητική, τον πολιτισμό και την ευημερία των κατοίκων της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο προτείνει τη δημιουργία ενός Γεωπάρκου στην περιοχή συνεργασίας. Στο Γεωπάρκο θα οριστούν και αναδειχθούν τουλάχιστον 4 Γεώτοποι. Οι Γεώτοποι θα είναι περιοχές με ειδικά γεωφυσικά χαρακτηριστικά, που συνδέονται με τα υδάτινα στοιχεία. Επιπλέον, το έργο προτείνει περιβαλλοντική εκπαίδευση και υπαίθριες δραστηριότητες στους Γεώτοπους, προκειμένου να προωθηθεί η αξία της διατήρησης και ανάπτυξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του έργου. Τέλος, μέσω δράσεων δημοσιότητας και διάδοσης, το Γεωπάρκο, οι Γεώτοποι και γενικά η έννοια του Γεωτουρισμού θα προωθηθούν στις τοπικές τουριστικές αγορές.